O nás

Zřizovatel

Zřizovatelem HBZS v Mostě je Vršanská uhelná a.s.

Hlavní báňská záchranná stanice Most je záchranný sbor s těmito úkoly:

 • Provádí rychlé a účinné zásahy k záchraně životů a majetku při zdolávání havárií v podzemí a v nedýchatelném ovzduší a podílí se na pracích při odstraňování následků havárií.
 • Zasahuje při haváriích v podzemí, při zmáhání ostatních nehod spolupracuje se všemi složkami Integrovaného záchranného systému ČR.
 • K zásahům vyjíždí na výzvu organizace postižené havarií nebo operačního střediska integrovaného záchranného systému.
 • Poskytuje odborně-technickou pomoc důlním organizacím a organizacím při pracech prováděných hornickým způsobem v podzemí ve svém obvodu působnosti a v rozsahu určeném legislativou Českého báňského úřadu.
 • Poskytuje komerční služby organizacím. Jedná se o specializované činnosti prováděné i v extrémních podmínkách, jako jsou:
  • Veškeré práce ve výškách a nad volnou hloubkou - pomocí lezeckých technik a speciálních zařízení
  • Veškeré práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí - s využitím dýchací techniky
  • Práce v podzemních a stísněných prostorách a veškeré činnosti v pracovních podmínkách se zvýšeným rizikem.
  • Práce ve vysokých teplotách - s využitím ochranných oděvů proti teplotě.
  • Zemní práce, protlaky - pomocí protlačovacích zařízení.
  • Trhací práce malého rozsahu - demoliční.
  • Ostatní zemní, stavební a sanační práce v místech bez dosahu zdrojů energií nebo mimořádně fyzicky náročné.

Copyright © 2024 Hlavní báňská záchranná stanice Most - Všechna práva vyhrazena | Mapa webu | Kontakty

Vršanská uhelná a.s.