Detekce a indikace

 • odběry vzorků ovzduší normovanými způsoby z důlních podzemních děl
 • analýza plynů obsažených v důlním ovzduší se stanovením oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, kyslíku a dusíku (dopočtem)
 • analýza nitrozních plynů (oxidů dusíku) v ovzduší po trhací práci nebo v podzemních dopravních cestách s provozem zařízení se spalovacími motory
 • analýza požárních zplodin obsahující vysoké koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, kyslíku a dusíku (dopočtem)
 • výroba kontrolních plynných směsí pro ověření funkce stacionárních analyzátorů ovzduší a indikátorů ovzduší používaných v důlních organizacích
 • indikace a detekce ovzduší osobními přenosnými detektory a indikátory
 • kontinuální indikace prostředí přenosnými indikátory Oldham, Dräger (monitorování oxidu uhelnatého a uhličitého, kyslíku, explosivity, apod…) včetně zpracování dat formou histogramů
 • stanovení mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích
 • poradenská činnost při výběru vhodných typů detekční a indikační techniky
   

Copyright © 2024 Hlavní báňská záchranná stanice Most - Všechna práva vyhrazena | Mapa webu | Kontakty

Vršanská uhelná a.s.