Rizikové práce

Neprodleně prováděné práce pro záchranu lidských životů:

 • vyhledávání osob na nepřístupných místech
 • vyprošťování osob z nepřístupných míst
 • zmáhání závalu hornickými metodami
 • zajištění závalu hornickými metodami
 • evakuace osob z ohrožených prostor
 • poskytování lékařské první pomoci v podzemí a v těsných prostorách, nepřístupných a nevyhovujících pro běžný postup poskytování úkonů první pomoci,
 • poskytování lékařské první pomoci na povrchu v terénu, nepřístupném pro běžnou sanitní techniku. 

Zdolávání havárií a jiných mimořádných událostí

 • provádění průzkumů a nebezpečných stavů pracovišť
 • likvidace nebezpečných stavů pracovního nebo životního prostředí
 • provádění záchranných prací v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí
 • likvidace požárů přímým zásahem
 • likvidace požárů prostorovým uzavíráním požářišť
 • odtěžení zapařené nebo hořící suroviny ze zásobníků
 • provádění odběrů vzorků v ohroženém prostoru
 • inertizace prostor s přítomností výbušných směsí 

Odstraňování následků havárií a jiných živelních pohrom

 • sanační práce v prostoru zasaženém havárií
 • práce k zajištění stability prostoru dotčeného havárií
 • práce na čištění a vyklízení prostor zasažených havárií, včetně vyprošťování techniky a vyklízení materiálu z dotčených prostor
 • vyprošťování techniky ze zavalených prostor
 • zajišťovací práce 

Práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a práce v extrémních podmínkách

 • práce v prostorách s dálkově ovládaným hadicovým dýchacím přístrojem,
 • průzkumy a sanační práce v ekologicky zatížených prostorách
 • otryskávání starých nátěrů konstrukcí a plášťů v ochranné atmosféře
 • kontroly, průzkumy a zabezpečení podzemních prostor, jam a starých důlních děl
 • průzkumy a práce za snížené viditelnosti v zakouřených prostorách
 • při vysokých teplotách (např. ve sklárnách, keramičkách, ...)
 • v hygienicky závadném prostředí
 • v těsných prostorách (např. v potrubí)
 • pod vodní hladinou
 • fyzicky náročné práce
 • neodkladné práce v krajně nepříznivých povětrnostních podmínkách
   

Copyright © 2024 Hlavní báňská záchranná stanice Most - Všechna práva vyhrazena | Mapa webu | Kontakty

Vršanská uhelná a.s.